# اس_دلتنگی

دیــــوانـــه کـــنـنـده تـــریــــن حــــس دنـــیــاســـــــــــــــت ....

گــــاهـــی اوقـــــــــات حــســـرت تــکــرار یــه لــحـظـــه دیــــوانـــه کـــنـنـده تـــریــــن حــــس دنـــیــاســـــــــــــــت .... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید

طعمه

طُــعــمـــه لـــازم نیـــستــــ ، ایـــنــجا هـمــه آمـــاده ی خـــودکــشــیِ دســتـــه جــمــعـــی انــد ... رنـــگ و روی تــــورت را بـــه رُخَــمــان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید