مغرور دنیا

میشود کمی با هم حرف بزنیم؟


دلـــــــــم...

برای لبخند های یواشکیت پشت تلفن تنگ شده...

ای دوست داشتنی ترین مغرور دنیا

/ 2 نظر / 19 بازدید